Lower the resolution for smooth preview
00:00
00:00
loading

Chào tháng mới

Chút Chút
1 clip
|
00:14
|
8.3K uses
Original aspect ratio: 9:16
Similar templates
View all
capcut template cover
8.9K
00:27

Nhẹ nhàng - màu

Nhẹ nhàng - màu

capcut template cover
96.4K
00:11

Hello 9 may

Hello 9 may

capcut template cover
12K
00:30

KUNG ALAM MO LANG

KUNG ALAM MO LANG

capcut template cover
14.8K
00:26

.

.

capcut template cover
5.2K
00:32

Lyrics + Màu

Lyrics + Màu

capcut template cover
21.4K
00:20

CHỈ BẰNG CÁI GẬT ĐẦU

CHỈ BẰNG CÁI GẬT ĐẦU

capcut template cover
22.6K
00:10

A DIVERSÃO DA NOITE

A DIVERSÃO DA NOITE

capcut template cover
1.3K
00:18

stupid love

stupid love

capcut template cover
768.6K
00:06

Moments🍃

Moments🍃

capcut template cover
35.8K
00:12

ảnh mờ + màu

ảnh mờ + màu

capcut template cover
6
00:59

lirik menangislah

lirik menangislah

capcut template cover
93.8K
00:20

my sweetheart

my sweetheart

capcut template cover
74.1K
00:29

Slow mượt +lyrric

Slow mượt +lyrric

capcut template cover
93.6K
00:17

Yêu Người Có Ước Mơ

Yêu Người Có Ước Mơ

capcut template cover
80.4K
00:13

Slow chuyển màu

Slow chuyển màu

capcut template cover
5.9K
00:26

Nhẹ nhàng + màu

Nhẹ nhàng + màu

capcut template cover
1.6K
00:22

Jang lupakan sa

Jang lupakan sa

capcut template cover
119.4K
00:13

frame

frame

capcut template cover
578.3K
00:11

aesthetic

aesthetic

capcut template cover
165.4K
00:23

10. estetik bluur

10. estetik bluur