Lower the resolution for smooth preview
00:00
00:00
loading

Beat 3 ảnh

Theice ❄️ [PN]
3 clips
|
00:14
|
230.7K uses
Original aspect ratio: 9:16
Similar templates
View all
capcut template cover
4.2K
00:28

Nhẹ nhàng + màu

Nhẹ nhàng + màu

capcut template cover
183
00:20

mẫu hot

mẫu hot

capcut template cover
925
00:14

Nhẹ nhàng 2 ảnh

Nhẹ nhàng 2 ảnh

capcut template cover
29.8K
00:31

Lon rindu

Lon rindu

capcut template cover
62.6K
00:16

Mẫu slow

Mẫu slow

capcut template cover
13.2K
00:17

LOE GAK SEKUAT GUA

LOE GAK SEKUAT GUA

capcut template cover
10.8K
00:18

aesthetick

aesthetick

capcut template cover
40K
00:20

1ảnh + màu

1ảnh + màu

capcut template cover
7.6K
00:20

Bọn mày bị cuộc

Bọn mày bị cuộc

capcut template cover
7.8K
00:14

1ảnh + màu

1ảnh + màu

capcut template cover
91.3K
00:28

maafkanlah sayang

maafkanlah sayang

capcut template cover
6.5K
00:23

Nhẹ nhàng

Nhẹ nhàng

capcut template cover
10.1K
00:23

Một vòng quay thời

Một vòng quay thời

capcut template cover
6.8K
00:19

BEAT 2 ẢNH XỊN

BEAT 2 ẢNH XỊN

capcut template cover
477
00:20

một người đứng từ xa

một người đứng từ xa

capcut template cover
7
00:14

Tembus 10K

Tembus 10K

capcut template cover
2.9K
00:24

Caption + màu

Caption + màu

capcut template cover
1.1K
00:17

1ảnh + màu

1ảnh + màu

capcut template cover
1.4K
00:29

Em hứa ......

Em hứa ......

capcut template cover
2.3K
00:14

Mẫu ĐỘC LẠ

Mẫu ĐỘC LẠ