Lower the resolution for smooth preview
00:00
00:00

mẫu 2 ảnh nhẹ nhàng

hdd
2 clips required
9:16 aspect ratio used
329.16k uses
More similar templates
View all templates
capcut template cover
×200:13

2 ảnh nhẹ nhàng

2 ảnh nhẹ nhàng

capcut template cover
×300:19

[3] Beat 3 Ảnh

[3] Beat 3 Ảnh

capcut template cover
×100:10

Giới thiệu năm sinh

Giới thiệu năm sinh

capcut template cover
×200:13

yg salin tautan

yg salin tautan

capcut template cover
×1900:10

khát khao mong

khát khao mong

capcut template cover
×800:10

8 ảnh nhẹ nhàng

8 ảnh nhẹ nhàng

capcut template cover
×400:13

Mẫu beat 4 ảnh xịn

Mẫu beat 4 ảnh xịn

capcut template cover
×500:08

1 Video 4 Foto jadi

1 Video 4 Foto jadi

capcut template cover
×200:15

Mẫu 2 ảnh

Mẫu 2 ảnh

capcut template cover
×100:10

xoay tròn 1 ảnh

xoay tròn 1 ảnh

capcut template cover
×800:07

try this! <3

try this! <3

capcut template cover
×1800:25

Dàn Anh Em Cực Phẩm

Dàn Anh Em Cực Phẩm

capcut template cover
×1500:09

Mẫu bạn thân

Mẫu bạn thân

capcut template cover
×200:10

Nhạc Cháy Đét

Nhạc Cháy Đét