capcut responsive image
capcut responsive image

Online video editor. Magaan, ngunit malakas.

Ang pinakamahusay na all-in-one na video editor na dadalhin ang content mo sa susunod na level.
I-edit ang video online
capcut responsive image

Mga template para sa personal at komersyal na paggamit, walang watermark

Makatipid ng mga oras ng trabaho gamit ang aming malaking koleksyon ng stock footage, template para sa mga video, larawan, graphic at marami pa.
Tingnan lahat
Mga smart tool, gumagawa ng magic

Simulan ang pagkamalikhain mo gamit ang AI na teknolohiya ng susunod na henerasyon.

capcut responsive image
Malikhaing cloud at kolaborasyon ng team
Magtulungan tulad ng isang team. Gawin ang lahat sa isang lugar.
capcut responsive image
  • Pamamahala ng team
    Mag-imbita ng mga tao sa mga space at bigyan sila ng iba't ibang tungkulin at access na magtulungan.
  • Backup sa cloud
  • Pamahalaan ang mga file
  • I-share ang mga video bilang presentasyon
  • I-share ang mga video para i-review

Pinagkakatiwalaan ng

tiktok
nvidia
mlbb
capcut responsive image

Gusto ng milyun-milyong user sa buong mundo

capcut web
Alexandra Johnson
Content Creator

I think it's very easy to use. As emm, it's very straightforward. CapCut has been a game-changer for me. Its intuitive interface and powerful features make video editing a breeze. It has saved me so much time and improved the quality of my videos.

capcut web
Mark Garcia
Student and Vlogger

Its simplicity combined with advanced features like text animations and color grading give my vlogs a professional touch. Highly recommended!

capcut web
Emily Williams
Social Media Manager

Easy to use. Yeah, like incredibly easy. CapCut Online has become my go-to tool for creating engaging social media content. Its wide range of templates let me experiment and create unique videos that resonate with our audience. It has truly elevated our brand's online presence.

capcut web
Sara Patel
Cooking Enthusiast

Cooking tutorial templates on CapCut Online have upped my recipe video game. emm..yeah I can overlay cooking times and ingredient lists seamlessly, making my tutorials more engaging.

capcut web
Gabriel Carter
Startup Founder

The business-oriented templates allow me to overlay key statistics, showcase product demos, and present our vision in a visually captivating way.

capcut web
Nancy Hernandez
Event Organizer

CapCut Online's quick editing tools and built-in templates have made the process seamless. It's great for compiling event footage and adding that extra flair.

Simulan ngayon ang susunod mong viral na video