Dụng cụ

CapCut cho phép bạn tạo video tuyệt đẹp với các công cụ linh hoạt.

Video

Trình quay màn hình online miễn phí

Trình quay màn hình online miễn phí

Biên tập viên

Chỉnh sửa video online miễn phí

Chỉnh sửa video online miễn phí

Video

Lưu trữ đám mây miễn phí cho người tạo nội dung

Lưu trữ đám mây miễn phí cho người tạo nội dung

Video

Chỉnh sửa mẫu trực tuyến

Chỉnh sửa mẫu trực tuyến

Video

Xóa nền video miễn phí

Xóa nền video miễn phí

Video

Phần mềm chỉnh sửa GIF trực tuyến

Phần mềm chỉnh sửa GIF trực tuyến

Video

CapCut Download Làm cho công việc của bạn tỏa sáng

CapCut Download Làm cho công việc của bạn tỏa sáng

Văn bản

Trình tạo phụ đề tự động thông minh

Trình tạo phụ đề tự động thông minh

Âm thanh

Chuyển văn bản thành giọng nói miễn phí

Chuyển đổi văn bản thành giọng nói miễn phí

Hình ảnh

Resizer hình ảnh trực tuyến miễn phí

Chuyển đổi văn bản thành lời nói miễn phí

Video

Thêm bộ lọc và hiệu ứng video miễn phí

Trình chỉnh sửa trực tuyến miễn phí

Tạo nội dung tuyệt đẹp trực tuyến

Làm việc với nhóm của bạn để giải phóng sự sáng tạo với các công cụ chỉnh sửa một cửa miễn phí.